Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste - henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä: Bottega Golosa Oy, 00140 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava: labottega@labottega.fi

Rekisterin nimi: La Bottega 13 asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot: etu- ja sukunimi, sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin rekisteröidään ne edellisessä kohdassa mainitut tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa rekisterinpitäjälle www sivujen yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai muuten kirjallisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle: Ei tietojen siirtoa EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään, joka edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisena.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö kirjallisena rekisterinpitäjälle.